Pedagoško delo

V 10 letih, od kar nastopam kot habilitirani visokošolski predavatelj sem bil mentor pri več kot 70 zaključenih dodiplomskih in magistrskih nalogah. Bil sem tudi mentor in somentor trem doktorskim študentom s področja ustavnega prava in prava EU. Dva študenta sta bila prejemnika posebne nagrade s strani Društva za Združene narode za Slovenijo. V akademskem letu 2015/16 sem prejel tudi nagrado za najboljšega predavatelja po izboru študentov na Fakulteti za državne in evropske študije.

Predmeti, pri katerih akademsko sodelujem, so:

  • Demokratična in pravna država
  • Etični temelji globalnega prava
  • Evropsko upravno pravo
  • Evropsko ustavno pravo
  • Magistrski raziskovalni projekt
  • Metodologija družboslovnega raziskovanja
  • Metodološki seminar za izdelavo doktorske disertacije
  • Pravo Evropske unije
  • Pravosodni sistem Evropske unije
  • Ustavna izhodišča javnega prava