Pravno svetovanje

Na podlagi številnih domačih in tujih akademskih ter praktičnih izkušenj pripravljam strokovna pravna mnenja s področja ustavnega prava in prava Evropske unije, tako za zasebnopravne kot javnopravne subjekte. Pravno svetovanje izvajam po predhodnem dogovoru na tem e-naslovu: avbelj at gmail.com

Med pomembnejše javne pravno-svetovalne projekte sodijo naslednji:

2015-   Član strokovne skupine za spremembo ustave Republike Slovenije (Državni zbor).

2015-16 Član komisije za spremembo Zakona o visokem šolstvu, Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport.

2014/15 Član strokovne skupine za implementacijo sodbe ESČP (Ministrstvo za zunanje zadeve).

2012/13 Član strokovne skupine za spremembo ustave Republike Slovenije (Državni zbor).

2012/13 Član strokovnega sveta pri Ministrstvu za pravosodje.

2012/13 Član strokovnega sveta pri Ministrstvu za zunanje zadeve.

Pravno svetovanje izvajam po predhodnem dogovoru: Kontaktirajte me s pomočjo tega kontaktnega obrazca ...