O meni

Moje ime je Matej Avbelj in sem redni profesor za evropsko pravo na Novi univerzi, kjer predavam predmete s področja teorije in prava EU ter ustavnega prava na Fakulteti za državne in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti. Kot znanstveni svetnik sem tesno vpet v raziskovalno delo Nove univerze in bodisi vodim bodisi sodelujem v njenih raziskovalnih projektih.

Leta 2004 sem kot Hauser Global Scholar magistriral na New York University School of Law. Vse odtlej sem akademsko in raziskovalno aktiven v mednarodnem univerzitetnem okolju. Po pripravništvu v Evropskem parlamentu sem leta 2009 doktoriral na European University Institute v Firencah. Redno sodelujem na mednarodnih konferencah v tujini in sem pogosto vabljeni predavatelj na uglednih evropskih in ameriških univerzah.

Sem član več domačih in tujih stanovskih organizacij. V letih 2012, 2014 in 2015 sem bil uvrščen med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji. Bil sem član ekspertnih skupin za spremembo slovenske ustave pri Državnem zboru, član strokovnega sveta pri Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za zunanje zadeve. Občasno sodelujem tudi kot predavatelj na upravni akademiji in sodniških šolah. Kot pravni svetovalec pa svetujem zasebnim in javnim naročnikom v kompleksnih primerih s področja ustavnega prava in prava EU. Sem tudi glavni urednik Komentarja ustave Republike Slovenije.

Bil sem prejemnik več domačih in tujih nagrad in štipendij za raziskovanje na področju ustavnega, evropskega in transnacionalnega prava. Nazadnje sem postal prejemnik štipendije Fernand Breudel Fellowship na EUI, Firence. Pred tem sem bil štipendist Fundacije Humboldt za večmesečni raziskovalni obisk na WZB, Berlin. Sem redni aktivni udeleženec ter so-organizator domačih in mednarodnih konferenc z navedenih področij. V preteklosti sem bil vodja dveh Jean Monnet projektov, podeljenih s strani Evropske komisije. Bil sem vodja podoktorskega projekta in mednarodne bilaterale v okviru ARRS. Deloval sem kot raziskovalec v okviru projekta Reforma pravne in demokratične države v Sloveniji (FDŠ, vodja dr. Letnar Černič) ter v okviru projekta Horizon 2020, ki ga na temo vpliva prava EU v državah članicah vodi Univerza v Salzburgu itd. Za svoj podoktorski projekt sem v letu 2015 dobil priznanje »Odlični v znanosti« s področja družboslovje-pravo. Trenutno vodim raziskovalna projekta s področja sodne ideologije ter integralne teorije prihodnosti Evropske unije.

Aktiven sem v slovenski in mednarodni civilni družbi. Bil sem so-ustanovitelj ali pobudnik več civilnodružbenih gibanj za izboljšanje delovanja slovenske demokratične in pravne države, kakor tudi za reformo vladavine prava v EU. Redno objavljam in nastopam v slovenskih medijih o temah, v povezavi z ustavnim pravom in delovanjem EU.

Akademski nazivi

 • 2019 - Redni profesor za Evropsko pravo

  Nova univerza

 • 2010-Izredni profesor za Evropsko pravo

  Fakulteta za državne in evropske študije

 • 2014-Izredni profesor za Evropsko pravo

  Evropska pravna fakulteta

 • Humboldt Senior Fellow

  WZB Berlin

Moj CV

Kurikulum (CV - curriculum vitae) je zapis o osebi, njegovi izobrazbi, delovnih izkušnjah, priznanjih in ostalih kvalifikacijah. Tukaj je moj ...

Moja bibliografija

Moja akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo, teorijo prava in transnacionalno pravo. Na teh področjih sem objavil več sto del, vključno z znanstvenimi monografijami, izvirnimi znanstvenimi članki in strokovnimi prispevki.