Moj CV

Izobrazba

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

Firence, Italija. Doktorat s področja ustavne teorije in prava EU. Teza: »Theory of European Bund«.

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

Firence, Italija. Raziskovalni magisterij.

NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF LAW

New York, ZDA. Magistrski študij prava LL.M General Legal Studies, z odliko. Dodeljen naslov Hauser Global Scholar in štipendija.

UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKLUTETA

Ljubljana, Slovenija. Povprečna ocena štirih let študija 9,67.

Naziv

Profesor za evropsko pravo in znanstveni svetnik

Zaposlitve in raziskovalne izkušnje

WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN (WZB)

Senior Humboldt Research Fellow (raziskovalna štipendija Humboldt Foundation).

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Kranj, Slovenija. Dekan. Vodja raziskovalne skupine.

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA

Nova Gorica, Slovenija. Izr. profesor za evropsko pravo od novembra 2014.

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Kranj, Slovenija. Docent za evropsko pravo in prodekan za študijske in študentske zadeve.

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA

Nova Gorica, Slovenija. Asistent za pravo EU.

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Kranj, Slovenija. Asistent za pravo EU.

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

Firence, Italija. Doktorski raziskovalec na 4-letnem doktorskem raziskovalnem programu.

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA

Nova Gorica, Slovenija. Asistent za pravoznanstvo (06-08) ter pravo EU (08-09).

PRAVNI INŠTITUT V LJUBLJANI

Ljubljana, Slovenija. Predstojnik inštituta.

VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI

Ljubljana, Slovenija. Sodniški pripravnik.

EVROPSKI PARLAMENT

Bruselj, Belgija. Robert Schuman strokovni pripravnik v Oddelku za ustavne zadeve in človekove pravice.

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, Slovenija. Zunanji sodelavec in pomočnik (študent) v službi za analize in mednarodno sodelovanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije

ODVETNIŠKA PISARNA BORIS GROBELNIK

Ljubljana, Slovenija. Aktivno sodelovanje pri delu odvetniške pisarne kot pripravnik.

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, Slovenija. Aktivno sodelovanje v Pravnem informacijskem centru Ustavnega sodišča Republike Slovenije kot zunanji sodelavec ter kot študentski pomočnik svetovalca PIC.

Strokovne aktivnosti

2015

Network of Legal Experts, currently EMU Choices: https://emuchoices.eu/

2015

Recenzent več mednarodnih znanstvenih revij in projektov tujih raziskovalnih agencij in univerz

2015

Član uredniškega odbora mednarodne znanstvene revije German Law Journal.

2015

Član uredniškega odbora poljske znanstvene revije Przegląd Prawa Publicznego.

2015

Član strokovne skupine za spremembo ustave Republike Slovenije (Državni zbor).

2015-2016

Član komisije za spremembo Zakona o visokem šolstvu, Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport.

2014-2015

Član strokovne skupine za implementacijo sodbe ESČP (Ministrstvo za zunanje zadeve).

2012-2013

Član strokovne skupine za spremembo ustave Republike Slovenije (Državni zbor).

2012-2013

Član strokovnega sveta pri Ministrstvu za pravosodje.

2012-2013

Član strokovnega sveta pri Ministrstvu za zunanje zadeve.

2011

Član uredniškega odbora: Zbirka mednarodno parvo, Ministrstvo za zunanje zadeve.

2010

Član uredniškega odbora Dignitas – Revija za človekove pravice.

Dosežki in priznanja na področju prava

Jean Monnet Consortium

Jean Monnet Consortium: SoLaR https://www.solar-network.eu/home/

Ideologija na sodiščih

ARRS projekt: Ideologija na sodiščih (z J. Šušteršič et al)

Izbran med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji

leto 2017 (portal Ius-Info)

Reforma demokratične in pravne države

ARRS projekt: Reforma demokratične in pravne države (z J. Letnar Černič in M. Novak)

Senior Fellowship Humboldt Foundation WZB Berlin

(prestavljeno na 2017)

Izbran med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji

leto 2016 (portal Ius-Info)

Nagrada »Odlični v znanosti«

Za področje družboslovje - pravo

Izbran med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji

leto 2015 (portal Ius-Info)

Izbran med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji

leto 2014 (portal Ius-Info)

Postmoderni izzivi transnacionalnega prava za EU

Post-doc raziskovalni projekt (ARRS)

Harvard University IGLP Workshop

(Doha)

Izbran med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji

leto 2012 (portal Ius-Info).

Temelji Prava in Politik EU

Jean Monnet Modul

JAK so-financiranje znanstvene monografije

Izzivi moderne države

Bilateralni projekt z Univerzo v Zagrebu

ARRS

"Evropski praktikum" (Evropska komisija)

Jean Monnet Module

Štipendija Wissenschaftskolleg

University of Michigan, Ann Arbor (ZDA)

Štipendija Wissenschaftskolleg zu Berlin

Za raziskovanje federalizma

Law and Society Graduate Workshop Grant

Montreal, Kanada

Štipendija za 4 letni doktorski raziskovalni program

Na European University Institute, Firence

Nagrada Georga Colina za odličnost

in poseben uspeh na LL.M študiju na NYU School of Law

Štipendija Hauser Global Scholarship

Prestižna štipendija na NYU School of Law Hauser Global Program

Posebno priznanje senata Pravne Fakultete v Ljubljani

Za odličen študijski uspeh